کتاب ریاضی و هوش پیش دبستانی

B27
  • ارائه مفاهیم پایه ی پیش دبستانی در قالب تمرین های جذاب برای نو آموزان
  • تمرین های چند بعدی برای تقویت خلاقیت نو آموزان
  •     تمرینهای دقت و تمرکز
  • ارائه بازی های کاربردی برای درک بهتر مفاهیم
  • توجه به آموزش مفاهیم ضروری به نو آموزان به دور از تکرار مورد
  • ارائه تمرین ها با تصاویر و رنگ های جذاب و زیبا متناسب با سن نو آموزان

54

محصولات مرتبط

B24 B25 B26 B23

برچسب:
تازه های نشر, کودکان (مهد و پیش دبستانی)