کتاب جامع مهارت های اجتماعی

B25
  • آموزش مهارت های اجتماعی، اخلاقی و زندگی به کودکان با استفاده از تصاویر و داستان
  • تمرین های متنوع برای لذت بخش کردن آموزش به همراه استفاده از برچسب
  • ارائه تصاویر جذاب با رنگهای شاد مناسب برای کودکان پیش دبستانی
  • آموزش مطالب شامل مشاغل، مکانها، نحوه برخورد کودکان در مکانهای اجتماعی متفاوت و با افراد مختلف، مهارتهای دینی و غیره می باشد.

254

54

محصولات مرتبط

B27 B24 B23 B26

برچسب:
تازه های نشر, کودکان (مهد و پیش دبستانی)