کتاب جامع علوم پیش دبستانی

B23
  • ارائه مفاهیم پایه ای علوم پیش دبستانی در قالب تمرین و آموزش جذاب و دوست داشتنی برای نوآموزان
  • توجه به آموزش مفاهیم ضروری و پایه ای به دور از تکرار بی مورد
  • تمرین های پیش نیاز کتاب علوم دبستان
  • ارائه تصاویر جذاب با رنگهای شاد مناسب برای کودکان پیش دبستانی
  • آموزش مطالب شامل لباس ها، فصول، آب و هوا، اعضای بدن، حیوانات، محیط زیست، بهداشت، غذاها و کارهای روزمره می شود

54

محصولات  مرتبط

B27B25 B24 B26

برچسب:
تازه های نشر, کودکان (مهد و پیش دبستانی)