کتاب جامع علوم ششم ابتدایی

b120
  • ارائه ی درسنامه و نکات آموزنده ، برای یادگیری بهتر
  • ارائه ی سؤالات با توجه به تمام سطوح یادگیری (دانش ، مهارت ، نگرش)
  • استفاده از سؤالات تصویری جذاب، مناسب با سن دانش آموز
  • بیان مطالب فراتر از کتاب درسی در قالب دانستنی ها
  • ارائه ی فعالیت های جذاب (چیستان، معما ، جدول)
  • ارزشیابی در ۳ مرحله

254

54

محصولات مرتبط

b121     B15

برچسب:
تازه های نشر, دوره ابتدایی, علوم ابتدایی