کتاب جامع زبان انگلیسی پیش دبستانی

B26
  • ارائه مفاهیم پایه ای زبان انگلیسی
  • ارائه آهنگهای تصویری شاد کودکانه برای کمک به یادگیری کودکان
  • آموزش های روزهای هفته، رنگها و اعداد و اتاقها به طور پراکنده در تمام درسها
  • ارائه تصاویر جذاب با رنگهای شاد مناسب برای کودکان پیش دبستانی
  • تمرین های جذاب به همراه استفاده از برچسب
  • تاکید بر آموزش مکالمه و عدم آموزش نوشتار انگلیسی و حروف الفبا
  • آموزش مطالب شامل اعضای بدن، لباس ها، سلام و احوالپرسی، خوراکی ها، حیوانات و اعضای خانواده

254

54

محصولات مرتبط

cd B27 B25 B24 B23

برچسب:
تازه های نشر, کودکان (مهد و پیش دبستانی)