کتاب جامع زبان آموزی پیش دبستانی

B24
  • آموزش صدا کشی و شناخت صداهای موجود در زبان فارسی
  • استفاده از تمرین های جذاب و متنوع برای تثبیت مطالب تدریس شده
  • ارائه تصاویر جذاب با رنگهای شاد مناسب برای کودکان پیش دبستانی
  • آموزش های دست ورزی برای بالا بردن مهارت کودکان در استفاده از مداد
  • آماده کردن کودکان برای آموزش های کتاب فارسی اول دبستان

254

54

محصولات مرتبط

B27 B25 B23 B26

برچسب:
تازه های نشر, کودکان (مهد و پیش دبستانی)