کتاب جامع ریاضی دهم گراد

dahom1-2
  • رعایت اصول آموزش ریاضی دبیرستانی
  • مفهومی کردن درس با کمک حل مثال های تشریحی و  هدفمند
  • واگذاری تمرین های مشابه مثال ها جهت بالا بردن توانایی حل مسأله
  • ارائه ی نکات و تمرینات تکمیلی
  • سوألات چهارگزینه ای استاندارد  آزمون های مختلف

254

54

برچسب:
تازه های نشر, دوره دوم دبیرستان