جامع ریاضی گراد پایه ششم ابتدایی

b121
  • ارزشیابی تشخیصی ورود به پایه ی ششم
  • ارائه ی درسنامه به شیوه ی فعالیت محور
  • تمرینهای متنوع، پرسش های چهارگزینه ای
  • تمرین های  تکمیلی  برای دانش آموزان علاقه مند
  • ارائه ی ارزشیابی  برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف فراگیر

254

54                                              125

محصولات مرتبطB15

برچسب:
تازه های نشر, دوره ابتدایی, ریاضی ابتدایی, کتابهای ریاضی جامع گراد