مدیر

پاسخ های ارسال شده در انجمن

در حال نمایش 15 نوشته - 1 تا 15 (از کل 127)
 • نویسنده
  نوشته ها
 • در پاسخ به: کتاب ریاضی و هوش پیش دبستانی گراد #5551

  مدیر
  کلیددار انجمن

  B27

   

  در پاسخ به: کتاب جامع زبان آموزی پیش دبستانی گراد #5792

  مدیر
  کلیددار انجمن
  • آموزش صدا کشی و شناخت صداهای موجود در زبان فارسیزبان اموزی
  • استفاده از تمرین های جذاب و متنوع برای تثبیت مطالب تدریس شده
  • ارائه تصاویر جذاب با رنگهای شاد مناسب برای کودکان پیش دبستانی
  • آموزش های دست ورزی برای بالا بردن مهارت کودکان در استفاده از مداد
  • آماده کردن کودکان برای آموزش های کتاب فارسی اول دبستان

   

  در پاسخ به: مهارت های اجتماعی پیش دبستانی گراد #5799

  مدیر
  کلیددار انجمن
  B25
  • آموزش مهارت های اجتماعی، اخلاقی و زندگی به کودکان با استفاده از تصاویر و داستان
  • تمرین های متنوع برای لذت بخش کردن آموزش به همراه استفاده از برچسب
  • ارائه تصاویر جذاب با رنگهای شاد مناسب برای کودکان پیش دبستانی
  • آموزش مطالب شامل مشاغل، مکانها، نحوه برخورد کودکان در مکانهای اجتماعی متفاوت و با افراد مختلف، مهارتهای دینی و غیره می باشد.
  در پاسخ به: کتاب جامع علوم پیش دبستانی #6043

  مدیر
  کلیددار انجمن

  ارائه مفاهیم پایه ای علوم پیش دبستانی در قالب تمرین و آموزش جذاب و دوست داشتنی برای نوآموزانB23
  توجه به آموزش مفاهیم ضروری و پایه ای به دور از تکرار بی مورد
  تمرین های پیش نیاز کتاب علوم دبستان
  ارائه تصاویر جذاب با رنگهای شاد مناسب برای کودکان پیش دبستانی
  آموزش مطالب شامل لباس ها، فصول، آب و هوا، اعضای بدن، حیوانات، محیط زیست، بهداشت، غذاها و کارهای روزمره می شود

  در پاسخ به: برگ آزمون ریاضی گراد اول ابتدایی #6064

  مدیر
  کلیددار انجمن

  B17تمرین های هدفمند و متنوع منطبق بر صفحات کتاب درسی
  ارزشیابی دقیق و سریع توسط معلم و اولیاء در پایان هر هفته آموزشی
  جداسازی هر برگ آزمون و ذخیره در پرونده درسی دانش آموز
  جامع بودن مطالب و تمرین ها

  در پاسخ به: کتاب جامع زبان انگلیسی پیش دبستانی #6069

  مدیر
  کلیددار انجمن

  ارائه مفاهیم پایه ای زبان انگلیسی
  ارائه آهنگهای تصویری شاد کودکانه برای کمک به یادگیری کودکان
  آموزش های روزهای هفته، رنگها و اعداد و اتاقها به طور پراکنده در تمام درسها
  ارائه تصاویر جذاب با رنگهای شاد مناسب برای کودکان پیش دبستانی
  تمرین های جذاب به همراه استفاده از برچسب
  تاکید بر آموزش مکالمه و عدم آموزش نوشتار انگلیسی و حروف الفبا
  آموزش مطالب شامل اعضای بدن، لباس ها، سلام و احوالپرسی، خوراکی ها، حیوانات و اعضای خانوادهB26

  در پاسخ به: برگ آزمون ریاضی گراد پایه دوم ابتدایی #6071

  مدیر
  کلیددار انجمن
  • تمرین های هدفمند و متنوع منطبق بر صفحات کتاب درسیB18
  • ارزشیابی دقیق و سریع توسط معلم و اولیاء در پایان هر هفته آموزشی
  • جداسازی هر برگ آزمون و ذخیره در پرونده درسی دانش آموز
  • جامع بودن مطالب و تمرین ها
  • 125
  در پاسخ به: برگ آزمون ریاضی گراد پایه سوم ابتدایی #6073

  مدیر
  کلیددار انجمن
  • تمرین های هدفمند و متنوع منطبق بر صفحات کتاب درسیB19
  • ارزشیابی دقیق و سریع توسط معلم و اولیاء در پایان هر هفته آموزشی
  • جداسازی هر برگ آزمون و ذخیره در پرونده درسی دانش آموز
  • جامع بودن مطالب و تمرین ها

   

   

  254

   

   

  125

  در پاسخ به: برگ آزمون ریاضی گراد پایه چهارم ابتدایی #6075

  مدیر
  کلیددار انجمن
  • تمرین های هدفمند و متنوع منطبق بر صفحات کتاب درسیB20
  • ارزشیابی دقیق و سریع توسط معلم و اولیاء در پایان هر هفته آموزشی
  • جداسازی هر برگ آزمون و ذخیره در پرونده درسی دانش آموز
  • جامع بودن مطالب و تمرین ها

   

  254

  125

  در پاسخ به: برگ آزمون ریاضی گراد پایه پنجم ابتدایی #6081

  مدیر
  کلیددار انجمن

  B21
  • تمرین های هدفمند و متنوع منطبق بر صفحات کتاب درسی
  • ارزشیابی دقیق و سریع توسط معلم و اولیاء در پایان هر هفته آموزشی
  • جداسازی هر برگ آزمون و ذخیره در پرونده درسی دانش آموز
  • جامع بودن مطالب و تمرین ها

  254

  125

  در پاسخ به: برگ آزمون ریاضی گراد پایه ششم ابتدایی #6083

  مدیر
  کلیددار انجمن

  برگ آزمون ریاضی گراد پایه ششم ابتدایی

  B15
  • تمرین های هدفمند و متنوع منطبق بر صفحات کتاب درسی
  • ارزشیابی دقیق و سریع توسط معلم و اولیاء در پایان هر هفته آموزشی
  • جداسازی هر برگ آزمون و ذخیره در پرونده درسی دانش آموز
  • جامع بودن مطالب و تمرین ها

  254

                                                            125

   

   

  برچسب:

  برگ آزمون, دوره ابتدایی, ریاضی ابتدایی

  در پاسخ به: جامع ریاضی گراد پایه اول ابتدایی #6085

  مدیر
  کلیددار انجمن

  جامع ریاضی گراد پایه اول ابتدایی

  B8
  • تمرین های  هدفمند و همگام با صفحات کتاب درسی
  • درسنامه و نکات آموزنده
  • نمونه سوألات امتحانی
  • دانستنی های ضروری برای والدین
  • پرسش های چهارگزینه ای
  • تمرین های  ویژه برای دانش آموزان علاقه مند

  254

                                                         125

  در پاسخ به: جامع ریاضی گراد پایه دوم ابتدایی #6088

  مدیر
  کلیددار انجمن

  جامع ریاضی گراد پایه دوم ابتدایی

  B9
  • تمرین های  هدفمند و همگام با صفحات کتاب درسی
  • درسنامه و نکات آموزنده
  • نمونه سوألات امتحانی
  • دانستنی های ضروری برای والدین
  • پرسش های چهارگزینه ای
  • تمرین های  ویژه برای دانش آموزان علاقه مند

  254

                   125

   

   

  برچسب:

  دوره ابتدایی, ریاضی ابتدایی, کتابهای ریاضی جامع گراد

  در پاسخ به: جامع ریاضی گراد پایه سوم ابتدایی #6097

  مدیر
  کلیددار انجمن
  • B10
  • تمرین های  هدفمند و همگام با صفحات کتاب درسی
  • درسنامه و نکات آموزنده
  • نمونه سوألات امتحانی
  • دانستنی های ضروری برای والدین
  • پرسش های چهارگزینه ای
  • تمرین های  ویژه برای دانش آموزان علاقه مند

   

  125

  254

   

   

   

   

   

  در پاسخ به: جامع ریاضی گراد پایه چهارم ابتدایی #6108

  مدیر
  کلیددار انجمن
  • B11
  • تمرین های  هدفمند و همگام با صفحات کتاب درسی
  • درسنامه و نکات آموزنده
  • نمونه سوألات امتحانی
  • دانستنی های ضروری برای والدین
  • پرسش های چهارگزینه ای
  • تمرین های  ویژه برای دانش آموزان علاقه مند
  • 254
  • 125

   

در حال نمایش 15 نوشته - 1 تا 15 (از کل 127)